Hotline: 0972 040 092
Tư vấn kỹ thuật: 02466 505726

Hotline:

0972 040 092

Hotline:

0971 347 555

Hỗ trợ Xe gom rác và Thùng rác cho các xã, thị trấn

UBND huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình vừa dành hơn 500 triệu đồng mua 232 xe gom rác và thùng chứa rác cho 8 xã xây dựng nông thôn mới, 2 thị trấn, Phòng GD và ĐT của huyện.

Mỗi xã được hỗ trợ 8 -20 xe gom rác đẩy tay và 5-18 thùng đựng rác. Việc hỗ trợ xe và thùng chứa rác nhằm giúp các địa phương, đơn vị có thêm trang thiết bị để thu gom, vận chuyển rác về nơi xử lý tập trung, bảo đảm vệ sinh, góp phần từng bước hoàn clashroyaleboom thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển.

thung-rac-90-litwp_20140806_099 wp_20140806_091 xe-400-lit xe-500-lit